Zeeweer - Maritieme app 4.2 [免费版]

软件介绍

Toont u het actuele weer en golfgegevens, direct uit de meetnetten van KNMI en Rijkswaterstaat. Op de Noordzee, langs de hele Nederlandse kust, de Wadden
en de Zeeuwse Delta.
Zeeweer is gratis en biedt u:
√ Live weermetingen van uw locatie, rechtstreeks uit het KNMI-meetstationnetwerk en uit het Landelijk Meetnet Water van Rijkswaterstaat.
√ Het actuele Marifoonbericht.
√ De waarschuwingskaarten voor zowel kustwateren als Noordzee.
√ Gedetailleerde GFS-analysekaarten met Wind- Golven- Zicht- en Regenverwachting voor de komende negen dagen.
√ Synoptische analyse KNMI, zowel op korte als lange termijn.
√ Bracknell- Hirlam- ECMWF- en GME (Deutscher Wetterdienst)-kaartenreeksen om uw eigen analyse te kunnen maken.
√ De pluimen en algemene 5-daagseverwachting voor Nederland.
√ De KNMI-neerslagradar.
Leveringsvoorwaarden:
We doen ons uiterste best om een fantastische en accurate weerapp te leveren, maar kunnen natuurlijk niet garanderen dat de software en de daarin gepresenteerde data
altijd 100% correct werken en zijn. Daarbij kunnen databronnen soms wisselen en kunt u geen rechten ontlenen aan deze weerapp of de daarin gepresenteerde informatie. Door
Zeeweer te downloaden en gebruiken accepteert u deze leveringsvoorwaarden.
Locatiegebruik
De locatiepermissie is alleen nodig voor de app en widgets om u de actuele weergegevens in uw omgeving te tonen. Deze locatiegegevens worden volstrekt anoniem verwerkt en
door Surfcheck op geen enkele andere manier gebruikt.


Shows you the current weather and wave data directly from the monitoring networks of KNMI and Rijkswaterstaat. In the North Sea, along the Dutch coast, the
region and in the Zeeland delta.
Zeeweer is free and offers:
√ Live weather readings from your location directly from the KNMI station network and from the National Water Quality Monitoring Network of Public Works.
√ The current VHF message.
√ The warning cards for both coastal waters and the North Sea.
√ Detailed maps GFS analysis with Wind-Wave-Current and rain forecast for the next nine days.
√ Synoptic analysis KNMI, both short and long term.
√ Bracknell-Hirlam-ECMWF and GME (Deutscher Wetter Dienst) card sets to make. Your own analysis
√ The plumes and overall 5-day forecast for Netherlands.
√ The KNMI precipitation radar.
Terms of delivery:
We do our utmost to deliver a fantastic and accurate weerapp but can not guarantee that the software and the data presented therein be 100% accurate and are working. In
addition to data sources may change and you can not derive any rights from this weerapp or the information presented therein. By downloading and using Zeeweer you accept
these terms.
Location Use
The location permission is only needed for the app and widgets to show you. The current weather information in your area This location data is completely anonymous,
processed and used by Surf Check in any other way.

ApkHere点评

历史版本

二维码下载
  • 软件名称: Zeeweer - Maritieme app
  • 软件分类: 天气预报
  • APK名称: com.surfcheck.zeeweer
  • 最新版本: 4.2
  • 支持ROM: 4.1及更高版本
  • 软件大小 : 14.83 MB
  • 更新日期: 2020-06-30