Studentbostadsföretagen 3.96.1 [免费版]

软件介绍

Studentbostadsföretagen är landets branschorganisation för de som bygger, äger och förvaltar studentbostäder. Varje år anordnar vi ett antal träffar för
våra medlemsföretag för att inspirera, informera och utbyta erfarenheter. Denna app är framtagen för att användas inför, under och efter våra medlemsträffar för bästa
upplevelse. Med appen för du tillgång till program, deltagarlistor, presentationer etc. Inbyggt finns även en mentometerfunktion som används under våra träffar.


Student companies are the country's industry association for those who build, own and manage student housing. Every year we organize a number of meetings
for our member companies to inspire, inform and exchange experiences. This app is designed for use before, during and after our member meetings for the best experience.
With the app you can access programs, lists of participants, presentations etc. Built is also a mentometerfunktion used during our meetings.

ApkHere点评

历史版本

二维码下载
  • 软件名称: Studentbostadsföretagen
  • 软件分类: 社交互动
  • APK名称: com.meetappevent.studentbostadsforetagen
  • 最新版本: 3.96.1
  • 支持ROM: 2.3.3及更高版本
  • 软件大小 : 46.92 MB
  • 更新日期: 2020-03-25