Tử vi 2019 - Trọn đời - Chuyên sâu - Xem Tu Vi 1.4.5 [免费版]

软件介绍

Tử vi 2019 - Trọn đời - Chuyên sâu - Xem Tu Vi là một ứng dụng cung cấp cho các bạn về lá số tử vi của các tuổi theo năm Âm lịch. Nếu bạn không biết rõ năm sinh Âm
lịch thì có phần tra cứu. Nội dung trong ứng dụng bao gồm:
Tử vi 12 con giáp 2019 năm Kỷ Hợi xem theo Can và Chi bao gồm:
-Thập Can: Đinh, Nhâm, Quý, Giáp, Ất, Bính, Mậu, Kỷ, Canh và Tân.
-Thập Nhi Chi (12 con giáp): Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi.1. Tính năng của Ứng dụng Xem Tử Vi Trọn Đời
* Tử vi 12 con giáp năm 2019 - Kỷ Hợi: Thông tin chi tiết của mỗi con giáp như bản chất, bảng tương hợp tương khắc, sức khỏe, sự nghiệp và tài chính, tình duyên…
* Tử vi trọn đời 12 con giáp các năm: Cung cấp cho bạn thông tin bình giải chi tiết về cuộc sống, tình duyên, gia đạo công danh, tuổi hợp làm ăn, lựa chọn vợ chồng, ngày
giờ xuất hành hợp nhất, diễn tiến từng năm…
* tu vi 2019 được cập nhật chi tiết, chuẩn xác theo phân tích lá số tử vi của từng can chi, theo từng tuổi ứng với năm Kỷ Hợi 2019
* Tra cứu: Tra cứu năm âm lịch qua năm sinh dương lịch. Tra cứu Tử vi hàng ngày ; tử vi hôm nay
*Tử vi 12 cung hoàng đạo < Đang phát triển>: Giải mã bí ẩn 12 cung hoàng đạo về tính cách, sở thích, nghề nghiệp nên chọn, tình yêu, sức khoẻ, màu sắc, sở trường, sở
đoạn...
* Ứng dụng phân tích chuyên sâu thông tin lá số, Tử vi 2019 và Tử vi trọn đời từng tuổi theo năm Âm lịch.
* Ứng dụng hỗ trợ tính năng cảnh báo ngày rằm, mùng 1, cảnh báo ngày Lễ Tết (đang phát triển)2. Nội dung Ứng dụng Tử vi hàng ngày bao gồm
- Tử vi 2019, Tu vi 2019
- Tử vi trọn đời 2019
- Tử vi trọn đời
- Xem tử vi cá nhân
- Xem tử vi 2019
- Xem tử vi, xem tu vi hang ngay, xem tu vi tron doi
- Xem tử vi trọn đời
- Tử vi trọn đời đầy đủ các tuổi
- Tử vi hàng ngày
- Xem tử vi theo ngày giờ năm sinh
- Bói tử vi 2019
- Xem bói tử vi 2019
- Xem tuvi 2019, xem tuvi tron doi, xem tuvi hỗ trợ chia sẻ cho bạn bè
- Tu vi 2019 tu vi tron doi hay nhat
- Xem Tu vi 2019, Tu vi 2019 chuan nhat, Tu vi chuyen sau
- Xem tu vi ca nhan
- Tra cứu lá số tử vi
- Tra cứu lịch âm dương, lịch vạn niên, lịch vạn sự chuẩn
- Tử vi Global, tu vi global: Tra cứu tử vi theo thông tin tổng quát và chi tiết tới từng tuổi, ngày tháng năm sinh
- Tử vi Việt Nam, Tu vi viet nam: Xem tử vi theo cách của người Việt, với các thông tin đã được giải thích Việt hóa. Thực tế Tử vi Việt Nam hay Tử vi Trung
Quốc có sự giao thoa về ý nghĩa, và cách tính toán do chung một nền văn hóa Phương Đông (Tử vi phương đông).
* Ngoài nội dung Tử vi trọn đời các tuổi, ứng dụng cũng cung cấp thông tin tử vi hàng ngày ; tử vi hôm nay giúp các bạn tra cứu thông tin tử vi hàng
ngày nhanh nhất.
* Ứng dung hỗ trợ tra cứu Tu vi 2018, Tu vi tron doi, tử vi hàng ngày 2018, tử vi 2018
*Về nội dung Tử vi 2019, tu vi 2019, tử vi 2019 nam mạng, tử vi 2019 nữ mạng, xem tử vi 2019; Xem tử vi quý hợi 2019 với từng tuổi ... sẽ sớm được chúng tôi cập
nhật và chi tiết tới từng tuổi ví dụ như:
- tử vi 2019 canh ngọ nữ mạng
- tử vi 2019 nhâm thân
- tử vi 2019 mậu thìn nam mạng
- tử vi 2019 bính dần nam mạng
- tử vi quý hợi 2019 nam mạng
- tử vi quý hợi 2019 nữ mạng
- xem tử vi quý hợi 2019
- tử vi quý hợi 1983 năm 2019
- tử vi tuổi quý hợi năm 2019 nữ mạng
* Xem tử vi xuất phát từ phong tục của Người Việt Nam nói chung, và người phương đông nói riêng được nghiên cứu lâu dài. Có thể coi đây là cuốn sách giúp tra cứu Tử vi
Việt Nam , hay tử vi trung quốc bởi nguồn gốc, xuất xứ cách tính Lịch Âm - Dương có sự thống nhất.
* Ứng dụng cũng tích hợp các tính năng từ ứng dụng Lịch Vạn Niên (Lịch Vạn Sự) giúp tra cứu lịch Âm - Dương
* Mới cập nhật: Blog tử vi: Với đầy đủ thông tin tử vi liên quan tới 12 con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi
* Mới cập nhật: Tính năng bói nốt ruồi , bói nốt ruồi cho Nam, Nữ; Bói nốt ruồi trên mặt, tay, chân ...
Xin chân thành cảm ơn bạn đã ủng hộ!


Horoscope 2019 - Lifetime - Intensive - Watch Virgo is an application that gives you the horoscope sign of the lunar year. If you do not know the lunar calendar year,
look up. In-app content includes:
The 12-year-old Chinatown in 2019 with Can and Chi includes:
-Application: Dinh, Nham, Quy, Giap, Anh, Binh, Mau, Ky, Canh and Tan.
- Chi Nhi Chi (12 bones): Rat, Ox, Tiger, Cat, Dragon, Tịnh, Ngôi, Body, Rooster, Dog and Pig.1. Features of the Universal Live View app
* Horoscope of the 12th Panther in 2019 - Piglet: Detailed information of each animal as the nature, correspondence board, health, career and financial, love ...
* Horoscope for twelve years: Provide you with detailed information about life, love, career, age, spouse choice, date of departure, progress each year ...tu 2019 is updated in detail, accurately according to the horoscope number of each canal, according to age corresponding to the year 2019
* Lookup: Look up the lunar calendar year through calendar year. Search Daily Horoscope ; today's horoscopes
 * Horoscope 12 zodiac : Decipher the mystery 12 zodiac signs of character, hobby, career should choose, love, health, color, strength, department ...
* Application of in-depth analysis of leaf information, 2019 Horoscope and the Lifelong Horoscope for each age by lunar year.
* The application supports the full moon day warning, 1st, warning the holiday (developing)2. Daily Horoscope app content includes
- Tariff 2019, Tu vi 2019
- Horoscope lifetime 2019
- Horoscope for life
- Watch the personal horoscope
- Watch the horoscope 2019
- Watch the horoscopes, watch here, watch the video
- Watch the horoscope for life
- Horoscope full of ages
- Daily horoscope
- Watch the horoscope by date of birth
- Suitcase 2019
- See fortune teller 2019
- See tuvi 2019, see tuvi, see tuvi support to share with friends
- From the year 2019 to the present or the most
- See Tune in 2019 , Best Practice 2010, Tu vi chuyen sau
- Watch tu nhan
- Look up the horoscope
- Yin yang calendar, annual calendar, standard calendar
- Global Horoscope, tu global: Look up horoscopes according to general information and details to each age, birth date
- Vietnamese horoscope, Tu viet nam: Watch the horoscope in Vietnamese way, with the information has been explained Vietnamese. The fact that the Horoscope of Vietnam or
the Horoscope of China has meaning interference, and the calculation of a common Oriental culture ).
* In addition to lifetime horoscope content, the app also provides daily horoscope information; Today's horoscopes help you look up the fastest horoscope daily.
* Patient support search 2018 Tu, tu day, horoscope daily 2018, horoscope 2018
About the contents of 2019, 2019, 2019, 2019; Watch the horoscope of 2019 with each age ... will soon be updated and detailed to each age such as:
- 2019 horoscope for women
- The 2019 horoscope
- 2019 Men's Men's T-shirt
- The 2019 horoscope gradually becomes male
- 2019 male network horoscope
- horoscope for 2019 women network
- watch the horror horoscope 2019
- The horror of horror in 1983
- horoscope age of 2019 female network
* See the horoscope derived from customs of the Vietnamese in general, and easterners in particular are studied for a long time. This is a reference book for Vietnam
Horoscope , or Chinese Astrology . .
* The application also integrates features from the Wan Ying calendar application (Wonders Calendar) to look up Yin-Yang calendar.
* New update: Astrology Blog: With full of horoscope information related to 12 bones of Rat, Ox, Dragon, Snake, Smell, Body, Rooster, Dog, Pig
* New Update: Features glitter moles , moles for men, women; Moles on the face, hands, legs ...
Sincerely thank you for your support!

ApkHere点评

历史版本

二维码下载
  • 软件名称: Tử vi 2019 - Trọn đời - Chuyên sâu - Xem Tu Vi
  • 软件分类: 休闲娱乐
  • APK名称: com.lifestyle.tuvi
  • 最新版本: 1.4.5
  • 支持ROM: 4.1及更高版本
  • 软件大小 : 9.04 MB
  • 更新日期: 2019-12-03