EMSGO 2.0.1 [免费版]

软件介绍

Bộ ứng dụng quản lý dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ EMS.
Với nhiều tiện ích mang lại cho người sử dụng dịch vụ:
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý các trạng thái
- Hành trình rõ ràng và cập nhật thời gian thực
- Theo dõi doanh thu chi & chi phí
- Và rất nhiều tiện ích khác...


Management application suite for customer use EMS service.
With many utility gives users the service:
- Order Management
- Manage state
- Itinerary clear and real-time updates
- Track expenses & cost sales
- And many other gadgets ...

ApkHere点评

历史版本

Free Download 二维码下载
  • 软件名称: EMSGO
  • 软件分类: 商务商业
  • APK名称: com.emsportal
  • 最新版本: 2.0.1
  • 支持ROM: 4.4及更高版本
  • 软件大小 : 4.62 MB
  • 更新日期: 2022-05-13