Fortuniada 1.0.20 [免费版]

软件介绍

Przypomnij sobie dawne czasy. Czasy, w których suchary bawiły do łez, rzepa pełna monet nie była niczym niezwykłym, a tajemnica kącika muzycznego niemal spędzała Ci sen z
powiek!
Poczuj w ustach smak rosołu sprzed lat!
Zasiądź w kąciku muzycznym, po czym poprowadź swoją rodzinę do zwycięstwa!
Przedstawiamy najlepszy teleturniej po polsku, teraz w zupełnie nowej wersji mobilnej!
Kręcenie kołem przyprawia Cię o mdłości?
Ściana nie chce spełniać Twoich marzeń?
Stawianie na miliony odprawia Cię z kwitkiem?
Zapomnij o tych pełnych stresu potyczkach i przygotuj się na pozytywne emocje, jakie dać Ci może najpopularniejszy teleturniej po polsku – Fortuniada!
Ten quiz znają chyba wszyscy mieszkańcy naszego kraju. Ta gra po polsku, to sprawdzony sposób spędzania niedzielnego popołudnia i gwarantowana rozrywka przy zgadywaniu
odpowiedzi ankietowanych!
Razem z zabawnym prowadzącym uśmiejecie się do łez czytając śmieszne (choć może czasem czerstwe i suche) dowcipy i żarty!
Jeżeli kochasz teleturnieje i programy telewizyjne takie jak Milionerzy, to nasza nowa gra po polsku - Fortuniada też będzie przez Ciebie traktowana jak dobra rozrywka!
Bez niej nie obędzie się żadna niedziela!
Graj w normalne poziomy, a także w te znane z rundy finałowej i ustrzel jak największą ilość odpowiedzi, jakich udzielili ankietowani!
Nasze pytania dotykają szerokiej tematyki, ale łączy je jedno – odpowiedzi naszych ankietowanych mogą być naprawdę ciekawe! Ta gra po polsku nie ma miejsca na nudę!
Przemierzaj kolejne zakątki domu poczynając od własnego salonu – zobacz jak daleko uda Ci się zajść w naszej grze!
Fortuniada to świetny teleturniej po polsku typu trivia, z największą ilością zagadek, gdzie humor, suchary, dobra zabawa i żarty idą ze sobą w parze, a to wszystko z
super oprawą graficzną i atmosferą. Poczuj klimat jak w prawdziwym programie!


Remember the old days. The times in which biscuits were playing to tears, turnip full of coins was not unusual, and the mystery of the corner of his music almost spent you
awake at night!
Feel the taste the broth from the past!
Sit in the corner of the music, then take your family to victory!
Viewing the Polish best game show, now in a new mobile version!
Turning the wheel seasoned you sick?
The wall does not want to fulfill your dreams?
Putting millions dismisses you empty-handed?
Forget about those battles full of stress and prepare for positive emotions, which can give you the most popular game show in the Polish - Fortuniada!
This quiz probably know all the inhabitants of our country. This game in Polish, is a proven way to spend Sunday afternoon entertainment and guaranteed the replies of
respondents guessing!
Together with funny Sli leading to tears reading the funny (although it may sometimes stale and dry) jokes and jokes!
If you love TV shows and game shows like Millionaire, our new game after the Polish - Fortuniada you will also be treated as good entertainment! Without it there will be
held no Sunday!
Play normal levels, as well as those known in the final round and shot at the greatest number of answers that respondents gave!
Our wide range of topics affecting the questions, but they share one thing - our answers respondents can be really interesting! Polish after this game there is no room for
boredom!
Fly through successive corners of the house starting from your living room - see how far you can get in our game!
Fortuniada a great game show after the Polish type of trivia, with the largest number of puzzles, where humor, biscuits, fun and jokes go hand in hand, and all this with
great artwork and atmosphere. Feel the atmosphere like in a real program!

ApkHere点评

历史版本

二维码下载
  • 软件名称: Fortuniada
  • 软件分类: 益智猜谜
  • APK名称: com.dziobaki.fortuniada
  • 最新版本: 1.0.20
  • 支持ROM: 4.1及更高版本
  • 软件大小 : 51.86 MB
  • 更新日期: 2018-12-30